Česká čítanka - Polo- Milion -

O městě Baldachum, kapitola XVI.

V oněch krajich jest město Baldach, jež se v Písmě svatém jmenuje Susis, kde bydlí nejvyšší kněz Saracénů, nazývaný kalifem. Dělají se tam překrásné látky rozličných druhů ze zlata, podobně i z hedvábí rovněž rozličných druhů, na př. nasso, nak a kremosi. Baldachum je nejznamenitější město toho kraje. Léta od narození Páně tisícího dvoustého padesátého veliký chán tatarský Alau je oblehl a násilím se ho zmocnil, ačkoliv uvnitř bylo přes sto tisíc jezdců. Avšak vojsko chánovo bylo převeliké. Kalif pak, který tam vládl, měl jednu věž plnou zlata, stříbra, drahého kamení a jiných pokladů nesmírné ceny. Ale protože byl lakomý, nedovedl si opatřit dostatečné vojsko, ani nerozdával štědře dary vojinům, jež měl, a tak propadl zmatku. Neboť Alau města dobyl, kalifa zajal a poručil, aby byl zavřen do věže s oním nesmírným bohatstvím, ale aby nedostal nic jíst ani pít. A řekl mu : Kdybys nebyl nenasytně a lakotně tento poklad střežil, mohl jsi osvobodit sebe i své město. Nyní však ať ti pomůže tvůj poklad, jejž jsi tak nemírně miloval. G`tvrtého pak dne hladem zemřel. Městem Baldachem protéká převeliká řeka, po níž se lze plavit až do moře Indického, jež je od Baldachu vzdáleno 18 denních pochodů. Po této řece se dováží i vyváží nesčetné zboží. Hraničí pak s městem, které slove Chisi. Uprostřed mezi Baldachem a Chisi jest město Basera, které je obklopeno háji palmovými, v nichž je velké množství ušlechtilých datlí.

zpět na obsah - Další: O městě Taurisii, kapitola XVII.