Česká čítanka - Polo- Milion -

O městě Taurisii, kapitola XVII.

Taurisium jest v oněch končinách nejznamenitější město, kde je hojnost zboží. Je tam nadbytek gem a všech drahých kamenů, zhotovují se tam látky ze zlata a hedvábí ceny převeliké. Město má výhodnou polohu, a proto se tam sjiždějí kupci se všech stran, z Indie, z Baldachu, z Mosulu a Cremosoru, také ze zemi latinských i z jiných krajin tam mnozí kupci získávají bohatství. Přehojný lid v této zemi obývá. Jsou tam nestoriáni, jakobíni a Peršané. Obyvatelé tauriští uctívají Mahometa. Město je obklopeno překrásnými zahradami, kde roste hojnost chutného ovoce.

zpět na obsah - Další: O divu přenesením jedné hory, kapitola XVIIl.