Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti porskéj, kapitule devatenástá.

Persida veliká vlast jest, jenž někdy velmi zšlechtilá byla, a ale již nynie jest velmi od Tateruóv zepsována. V jednéj krajině téj vlasti oheň následují a modlí sě jemu miesto Boha. Ta vlast osmero království v sobě má, prvé slove Kasim, druhé Kurdistan, třetí Lor, čtvrté Cylestam, páté Ystanyt, šesté Zerazi, sedmé Sautora, osmé, ježto již jest v konci téj vlasti Persidy, slove Tymochaim. A ta království všicka jsú na poledne kromě království Timochaim, ktežto jsú koni tsa velicí a krásní a také velmi drazí, tak že sě zende často některý krásný kuóň za dvě stě liber neb funtův turanských. A vodie je kupci do měst, do Čisě, do Kuromoza, kterážto města jsú nad Indijským mořem, a odtud pak vodí je do Indie. Oslové tu také krásní jsú a pro jejich sličnost a obyčeje dávají za jeden třicet hřiven stříbra neb ještě viece; pěkně kluší, mimo chodí a velmi dobře běžie. V těch zemích jsú lidé velmi zlí, svárliví a vražedlníci, tak že mnoho kupcuóv zhubují tu zbězi, pro něž kupci musé sě tudy dobře vystříhati a ve mnoze jezditi. Zákon držie Machometův. V městech jsú řemeslníci velmi dobří, jenž zlatem a hedvábím velmi zšlechtile dělají. Tu jest mnoství bavlny, pšenice a ječmene, prosa i všeho jiného obilé i ovoce všelikého i vína.

zpět na obsah - Další: O městu Yasdy, kapitule dvacátá.