Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti mezi městem Kormos a městem Krerman, kapitule dvacátá čtvrtá.

Již chti mluviti o jinéch vlastech, prvé sě navrátím k městu Krerman, abych odtud došel těch vlastí, o kterýchž míním psáti, neb na jiném miestě těchto knih o Indii svobodněji míním psáti. Vracujíce sě z Kurmozy toho města do města Krerman jinú cestú, nalezne krásnú roveň, ktežto k jedení a pití, což třeba člověku, dosti najde a pšenice dosti mají. Ale chleba téj vlasti nemuóž jiesti ten, ktož jeho z dávných časů jiesti nepřivykl, protože pro hořkú vodu hořký jest. Tu rozličného ovoce dosti jest. Tu jsú teplice nebo lázni přirozené horké, velmi dobré k rozličném neduhóm a zvláště, ktož chrastav jest.

zpět na obsah - Další: O druhé vlasti, jenž jest mezi městem Krerman a mezi Kobynam, kapitule XXVtá.