Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Tymochaym, kapitule XXVIItá.

Po vyjdení z toho města Kobynan nalezne jednu púšči dlí osm dní cesty, v niež jest sucho veliké, a pro sucho nenie tu žádného ščepu ani ovoce. Vody také tu jsú velmi hořké, protož dobytek velmi nerad jich pie. Protož ktož tudy jdú, musejí s sebú vodu k pití nésti. Potom pak odtud přijde do království, řečeného Tymochaym, ktežto jest mnoho měst i hraduóv, a ta vlast jest neužitečná a jest v posledních končinách Porsidy v tu stranu ku puólnoci. Tu jest rovina velmi veliká, ktežto jest dřevo neb strom sluncuóv, jenž obecnú řečí mezi Vlachy a Latiníky slove dřevo suché. Dřevo vysoké jest a velmi tlusté, listí má s jedné strany bielé a s druhé zelené, nenese ovoce, ale má na sobě některaké ježky neb šupiny, jakžto kaštan, ale v nich žádného ovoce nenie. Dřevo toho stromu jest tvrdý aneb cělistvý, žlutéj barvy jako pušpán. S jednéj strany toho dřeva aneb toho stromu v desěti mílích s nestojí žádné dřevo, a s jiných pak všech stran i ovšem žádného dřeva nenie ve sto mílich. Tu praví, že na tom miestě král Alexander Veliký měl boj neb pobitie s králem Dariem. Všicka země královstvie Tymochaym, ktež lidé bydlé, jest velmi plodná a hojná a dobrého povětřie. Mužie v téj zemi jsú sliční a krásní a ženy ještě kraššie. Ale všichni sě Machometovi modlé.

zpět na obsah - Další: O jednom ukrutníku, jenž slove Stařec.