Česká čítanka - Polo- Milion -

O smrti toho starce a o zrušení města, XXVllltá.

Tehda léta od narozenie Božieho tisícího dvústého a šedesátého druhého Alan, král tatarský, to město, kdež ten ukrutník přebýváše, oblehl jest, chtě takú strast z svých krajin vypleniti. Po letech třech jal toho starce Alaodyma i s jeho se všemi, neb se jim již k jedení a k pití potřeby nedostáváše, i zahubí jej s těmi všemi s jeho mordéři. A to miesto, kdež bydlíchu, z kořen rozmetáno jest.

zpět na obsah - Další: O městu Sopurgam, kapitule třidcátá.