Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Sopurgam, kapitule třidcátá.

Vyndúce od toho miesta, přijde k jednéj vlasti krásné, v níž jsú i pahrobkové i rovina, a pastvy velmi dobré, i ovoce dosti má, i ve všech jiných potřebách k jedení a k pití země hojná jest, jedné že někdy v padesáti neboli šedesáti míléch vody nalézti nemuóž, ale je třeba, aby ji poutnáci brali s sebou. Koně totiž i jiný dobytek trpí tam velikým nedostatkem vody. A proto je třeba rychle onou pouští projíti, nebo si vodu pro dobytek bráti s sebou. Délka oné krajiny je šest denních pochodů. Krajina sama má tam, kde nejsou neúrodná místa, mnohá města a městečka. Všichni pak uctívají Mahomeda. Potom se přijde k městu Sopurga, kde jest hojnost všech potravin. Zvláště pak jest tam hojnost melounů, jež okrajují dokola jako řemeny, jako se to dělá s tykvemi. A když uschnou, posílají je do sousedních zemí na prodej ve velkém množství. Lid je velmi rád kupuje, neboť jsou sladké jako med. V oné krajině se loví mnoho zvěře a ptáků.

zpět na obsah - Další: O městě Balach, kapitola XXXI.