Česká čítanka - Polo- Milion -

O městě Balach, kapitola XXXI.

Vyjdouce odtud nalezneme město Balach, jež bylo kdysi slavné a veliké a mělo mnoho mramorových paláců. Nyni však bylo od Tatarů zbořeno. V tomto městě si prý vzal Alexander za ženu dceru Dareáovu. Uctívá se tam nešlechetný Mahomed. Na straně severní sousedí se zemí perskou. Odtud mezi stranou východní a severní se jde po dva dni a není tu žádného obydlí, neboť tamní obyvatelé uprchli před zloději a loupežníky do hor. Je tam hojnost vody a loví se tam velmi mnoho zvěře, jsou tam také lvi. Je však třeba, aby poutníci brali s sebou potraviny na dva dni.

zpět na obsah - Další: O hradu Tajtam a jeho krajinách, kapitola XXXIl.