Česká čítanka - Polo- Milion -

O hradu Tajtam a jeho krajinách, kapitola XXXIl.

Po skončení těchto dvou dennich pochodů přijde se do tvrze, která slove Tajtam, a tam je velké množství pšenice. Krajina je velmi krásná. Na straně polední jsou vysoké a rozsáhlé doly na výbornou sůl, jež by, jak se praví, mohly solí zásobit celý svět. Sůl je však tak velice tvrdá, že ji lze vytlouci jen železnými kladivy. Potom po třech denních pochodech mezi stranou východní a severní se dojde do města Scassem. Mezitím však na cestě jsou mnohá městečka, kde je vína, pšenice i obilí hojnost. Obyvatelé uctivají Mahomeda. Přes to pijí víno a jsou velcí pijáci, pijí totiž po celý den. Mají výborné pálené víno. Jsou však velmi zlí, ale velmá dobří lovci a uloví mnoho lesní zvěře. Na hlavě nosí mužové dokola ovázaný pruh látky, dlouhý deset pídí. Kůže zvířat, jež uloví, vydělávají a šatí se jimi. A žádného jiného šatu ani obuvi nemají.

zpět na obsah - Další: O městě Scassem, kapitola XXXIII.