Česká čítanka - Polo- Milion -

O městě Scassem, kapitola XXXIII.

Město Scassem jest na rovině a v horách má mnoho tvrzí. Středem města protéká velká řeka. V onom kraji žije mnoho dikobrazů. Když je lovci se psy honí, dikobrazi se pojednou shluknou a ženou se s velkou zuřivosti proti lovcům. Někteři i bodci, jež mají na zádech i po stranách, psy i lidi bodají a často mnohé raní. Tamní obyvatelé maji svou zvláštní řeč. Pastevci této země přebývají v horách a zakládají si tam obydlí v jeskyních. Tři dni cesty odtud až do provincie Balastie není žádné obydlí a po cestě se nedostane žádné jádlo ani pití. A proto si poutníci berou s sebou jídla i nápoje.

zpět na obsah - Další: O zemi Balascie, kapitola XXXIV.