Česká čítanka - Polo- Milion -

O zemi Kastor, kapitole XXXVIIltá.

Odtud pak jest jíti do vlasti, jíž dějí Kastor, kterážto velikému kámovi v daň poddána jest, vinic krásných velmi a saduóv dosti a dědiny plodné. Tu také jest bavlny dosti. A lidé s téj vlasti mají svůj zvláščí jazyk; kupcuóv mnoho jest a řemeslníkův, po kupečství velmi stojí a po něm ustavičně běží, neb jsú lakomi na sbožie a pro to lakomství velmi skúpě živi jsú. A mají zákon Machometuóv. Jsú tu také některací křesťané nestorinové, jenž tu své zvláščie kostely mají. A ta země v svéj velikosti jest za pět dní cesty.

zpět na obsah - Další: O městu Samaritam, kapitola XXXVIIIItá.