Česká čítanka - Polo- Milion -

O zemi Kartaym, kapitule čtyrycátá.

Odtud pak dále jdúce, nalezli jsme jednu vlast jménem Kartaym, jenž jest u velikosti pět dní cesty. A také drží zákon Machometuóv. A jest poddána v panství vnuka velikého kám. Tu jsú také někteří křesťané nestorinové a tu všie potřeby k jedení a k pití dosti mají.

zpět na obsah - Další: O zemi Kotam, kapitule XXXXltá.