Česká čítanka - Polo- Milion -

O zemi Kotam, kapitule XXXXltá.

Vlast řečenú Kotam inhed najdeš po Karytaym mezi stranami na vzchod slunce a na puólnoci. A ta podrobena jest panství velikému kám. Jest v téj vlasti měst mnoho a městěček, ale najjmenovitějšie město toho královstvie jest Katham a jest ta vlast vzdéli osm dní cesty, kdežto jest bavlny i všeho, což k stravě třeba, vinic mnoho a dobrých. Tu jsú lidé zdraví, jsú řemeslníci a kupci, a mají šeredný zákon Machometuóv.

zpět na obsah - Další: O zemi Peym, kapitule XXXXIItá.