Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak jsú čekali v Benátkách volení papeže, kapitola pátá.

A když jsú došli byli města Akon, slyšeli jsú tu, že kněz Kliment papež čtvrtý nedávno bíše umřěl, pro něž biechu sě velmi zarmútili. I bieše v tu chvíli v tom městě Akon jeden legát papežuóv, to jest kněz Theobaldus z pořádky neb z pokolení miestohrabí z Plačence, jemužto vše, o čež jsú posláni byli, rozprávěli. A jeho rada byla jest, aby ovšem volení a stvrzení papežova čekali. A tak došli jsú do Benátek, aby své navščívili a tu přebyli, až by papež volen a potvrzen byl. A když jsú přišli do Benátek, nalezl pan Mikuláš, ano žena jeho umřela, kteréžto byl odšel, ana dietětem těžká. I nalezl syna jménem Marek, jenž již bieše patnáste let stáří, jenž po jeho východu z Benátek bieše sě narodil z dřieve řečené jeho ženy. To jest ten Marek, jenž jest složil tyto knihy, jemužto kterak ty všecky věci svědomy byly, potom shledáno bude. Zatiem volenie papežovo tak sě jest prodlilo, že plnie dvě létě jsú tu bydleli v Benátkách, toho volenie na však den čakajíce.

zpět na obsah - Další: Kterak jsú sě vrátili k taterskému králi, kapitola šestá.