Česká čítanka - Polo- Milion -

O odění taterském, kapitole padesátá šestá.

Oděnie, v němž Tataři bojují neb chodie, jest z velmi silné a tvrdé kůže vařenej, točíš z byvolových koží neb jiných zvieřat, maso jenž mají tlusté a silné kůže. A meče nesú obzvláště a užívají luků a šípů. Jsouť výborní lučištníci od chlapectví k tomu vedeni a užívání luku přivyklí. Bohatí lidé se oblékají v hedvábné a zlaté šaty a pod svrchním rúchem kožichy čisté a zšlechtilé nesú lisie, sobolové aneb hranostajie i také jiných rozličných zvieřat, ješto mají drahé a zšlechtilé kóžě, z nichž kožichy nesuóv.

zpět na obsah - Další: O obecným pokrmu taterském, kapitole LVII.