Česká čítanka - Polo- Milion -

O obecným pokrmu taterském, kapitole LVII.

Obecné tatarské krmě jsú mléko a maso těch zvieřat, což na loviech uhonie, to jedie. Také jiných zvieřat maso, čistých i nečistých, jedie, jakžto konie a psie maso, také i některaké jiné spósobenie žížel, ješto jim obecný lid řieká kočky faraonovy, jichž jest veimi mnoho po těch rovniech. Také pijí koňské mléko, a to tak dělají, že sě bude zdáti, by bylo bielé víno, a jest také velmi vonné a slove chemius etc.

zpět na obsah - Další: O modlosluhování, kapitule LVIII.