Česká čítanka - Polo- Milion -

O zemi Egrygaya, kapitole šedesátá čtvrtá.

Potom přejdúce osm dní cesty od téj vlasti Ergymul ke vschod slunci, jest přijíti k téj vlasti, ješto slove Egrygaya, v nížto jest měst a městěček mnoho a příslušie vlasti velikéj Tangut, v níž jest najjmenovitějšie město, ješto slove Galacia. Ti, jenž tu přebývají, jsú modlosluhy kromě nětco křesťanuóv, jenž mají tři kostely, a všickni jsú poddáni velikému kám. V tom městě Galacia dělají sukna, jenž slovú jich jazykem zambelory, z bielé vlny a srstí velblúdových tak krásná, jako by mohl v světě nalézti, a odtud je kupci po jiných vlastech nesú.

zpět na obsah - Další: O zemi Tengut, Gog a Magog, kapitole LXVtá.