Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak velikého kám střehú, kapitole dvanástá.

Veliký kám má na svém dvořě žoldnýřuóv jiezdných dvanáste tisíc, jenž slovú věrní rytieři páně. Ti rytieři mají nad sebú čtyři vévody neb vódce ustaveny, z nichžto každý třmi tisíci vládne. Těch jest úřad samého kám stráží býti i ve dne i v noci. A ti všichni u králova dvora potřebu mají a strážě své tiemto řádem rozlučují: jeden vévoda s svými třmi tisíci tři dni a tři noci okolo paláce chodie, tam vnitř střehúce krále, a druzí zatiem odpočívají. A po třech dnech vstúpie na též miesto jiní, aby opět po tři dni svú stráži držali. A tak jedni po druhých přes celý rok střehú, i bývá ta stráže nic pro jiné, než jedno pro čest královskéj velebnosti, ne proto by sě král koho bál etc.

zpět na obsah - Další: O poctivém hodování jeho, kapitole XIIltá.