Česká čítanka - Polo- Milion -

O tom pití, ješto miesto vína dělají, kapitola XXIIIItá.

V téj zemi Kataj miesto vína činie velmi dobré pitie rýžóvé a rozličnéj jinéj vóně, kteréžto pitie jest velmi čisté a přemáhá všicku chuť vinnú, a spieše se jím člověk opie, nežli kterém vínem.

zpět na obsah - Další: O kameni, jenž hoří jako drva, XXV. kapitole.