Česká čítanka - Polo- Milion -

O velikéj řěcě, jížto ději Pulystanghynet, a o krásném mostu téj řěky, XXVI.

Vypravivše to již všeckno, což bylo o téj vlasti Kataj a o městu Kambalu i o velebnosti velikého kám, již přistúpímy, kterák bychom mohli popsati o jiných zemiech a o krajinách okolních. V jeden čas veliký král mě Marka do dalekých krajin pro některaké svého císařstvie potřeby pilně poslal jest byl. A tak já z města Kambalu zdvih sě na cestu, jel jsem čtyři měsiece na cestě, a což jsem tu spatřil v tu chvíli, to chci vypraviti. Po vyndení z města Kambalu v desěti míléch s nadšel sem jeden velmi veliký potok, jenž slove Pulysanchinz, a ten teče k samému velikému moři. Po tom potoku mnoho lodí s drahú kúpí vezú; přes ten potok most krásný mramorový jest vzdéli na tři sta kročejí a na šíř osm, přes kterýžto most pět jiezdných mohú jeden podlé druhého o volně jeti spolu. A ten most má čtyři a dvacet jisteb neb sklepuóv a tolikéž slúpóv mramorových u vodě a jest velmi krásný. Opona mostová neb zeď obapolnie jest taková: na začátku mostu po straně jest slúp mramorový velmi krásný. A pod tiem slúpem miesto podpory neb krumfešta vezpod jest lev mramorový. Od toho slúpu na kročej jest opět druhý slúp, a ten má dva lvy pod sebú. Mezi těmi dvěma slúpoma jest opona mramorová neb přístěnek z šěrého mramora. A tak po tom všem mostu s obú stranú až do konce jsú tací slúpové i přístěnci, tak že těch lvuóv a slúpuóv po tom všem mostu tiem obyčejem jest nad tisíc a dvě stě; protož ten most jest velmi krásný.

zpět na obsah - Další: Krátké popsánie jednéj cesty téj vlasti.