Česká čítanka - Polo- Milion -

Krátké popsánie jednéj cesty téj vlasti.

A když odtud dále pójde za třicet mil, nalezne mnoho krásných vinic a krásných palácuóv a jinéch domuóv a krásné rolí plodné; přédúce třiceů mil, přijíti jest k městu, jemuž řiekají Gyogin. A to město jest veliké a krásné, v němž jest mnoho klášteruóv, v nichžto modly jsú. V tom městě postavce dělají čisté od zlata a od hedvábie a golče velmi dobré. Jest tu také pro pocestné lidi hostinných domuóv mnoho obecných. Měščené obecně tu jsú řemeslníci a kupci. Za tiem městem v míli jednej jsú dvě cestě, z nichž jedna jde přes tu vlast Kataj, a druhá přes syrochum. Ta vede až k moři k těm krajinám, ješto slovú Mangi. Jdúce přes tu vlast Kataj těmi krajinami přes deset dní cesty, najde ustavičně měst dosti i hradóv. A tudy jest mnoho kupcuóv a dobré role, trávníkuóv a saduóv krásných dosti. Lidé v téj krajině jsú krotcí a velmi ochotní.

zpět na obsah - Další: O království Kamffuga, kapitole dvacátá VIII.