Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Kamffuga, kapitole dvacátá VIII.

Po šesů dní cesty od města Gyogon přijde do královstvie Taynfu do velikého a krásného, kdežto jest mnoho vinic. Ale ve vší zemi Kataj nikděž víno neroste, než z této země tam vezú. Tu jest morských jahod mnoho pro hedváb, jehož tu velmi mnoho jest. Tu jest kupečstvie mnoho a řemeslníkuóv. Také tu odění dělají lidu velikého kám. Odtud jdúce přes sedm dní cesty k západ slunce, jsú krajiny velmi krásné, hraduóv a měst vežde dosti, kupečstvie také mnoho. Po těch sedmi dní cesty najde město jménem Paymffu velmi veliké a velikého zbožie. Tu hedvábí velmi mnoho jest.

zpět na obsah - Další: O hradu Kaykuy, a kterak král z toho hradu zrádně jat byl a vydán popu Janovi, XXVIIII.