Česká čítanka - Polo- Milion -

O velikéj řěce Karamoram, kapitule XXX.

Jdúce pak cestú mimo ten hrad Kaykuy dvacet mil, při jíti jest ku potoku velikému jménem Karamoram, přeseňžto žádného mostu nenie pró velikú širokost jeho. A jest také velmi hluboký a vztáhl sě jest až do velikého mořě. Nad tú řěkú jest měst mnoho a hraduóv, v nichž jest kúpí velmi mnoho. V téj vlasti okolo téj řěky vežde roste zázvora velmi mnoho, hedvábí také tu jest, také ptactva jest taká moc, že odiva; tu dávají tři bažanty za jeden peniez střiebrný, jenž muóž býti tak vážný jako benátský. Po dvú dní cesty od téj řěky najde jedno miesto zšlechtilé jménem Kacziamfu, kdežto jest hedvábí mnoho, i dělají tu postavce velmi čisté od zlata a od hedvábie. Ale všicky tu přebývající v téj vší zemi jsú modlosluhy.

zpět na obsah - Další: O městu Kvengianffu, kapitole XXXl.