Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Kvengianffu, kapitole XXXl.

Odtud přes osm dní cesty najde měst a městeček dosti, rolí dobré a vinic mnoho, jahod, saduóv mnoho. Lidé tu jsú modlosluhy. Lovuóv mnoho ptačích i zvieřěcích. Po osmi dnech cesty najde město veliké Kvengianffu, jenž jest toho královstvie hlava. To království někdy bylo velmi bohaté. Tu jest králem syn velikého kám, řečený Mangalia. Tu jest hedvábí veliké množstvie i všeho, což živému člověku třeba. Jest tu kupečstvie veliké, ale lidé všickni jsú modlosluhy. Před tiem městem jest královskej palác na rovni, obezděný okolo zdmi velikémi. Těch zdí okršlek pět mil. V téj zdi jsú řěky, jezera i studnice. Prostřed rynku v městě palác krásný jest, všecken ven pozlacený. V téj ohradě zdí lid králuóv bydli, jenž v lovu zvěři i ptactva v téj zemi kratochvíl mají etc.

zpět na obsah - Další: O vlasti Chymchim, kapitule třidcátá druhá.