Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Chymchim, kapitule třidcátá druhá.

Pak dále od toho paláce jdúce, jest jíti krásnú rovní několiko dní. Tu jest měst mnoho a hraduóv a kúpí mnoho. Hedvábí nazbyt. A když ty tři dni cesty přejde, dojde pak jednéj zemi hornatéj. A mezi těmi horami a údoly jest měst a hraduóv mnoho. Též i na horách na těch jsú města i hradové a jsú z vlasti Chumchym. Lidé té zemi jsú modlosluhy a těžařové země. A jsú také lovci velicí neb zvěře tu jest veliké množstvie, lvové, nedvědi, jeleni, srny. I vztáhla sě jest ta jistá země za dvacet dní cesty a pocestní lidé cestú jdúce, po horách hospod dobrých dosti najde, neb jest měst i vsí dosti.

zpět na obsah - Další: O vlasti Akbalech kapitole XXXIII.