Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Akbalech kapitole XXXIII.

Přejdúce těch dvaceti dní cesty, najde zemi jménem Akbalech Mangi, jenž jest na západ slunce. Tu mnoho jest měst a hraduóv, než najjmenovitějšie město téj země slove Akbalech Mangi, neb příleží zemi Mangi. Na počátku ta země za tři dni cesty jest v rovni, než potom dále jsú hory, dolové i lesové velicí. Protáhla sě jest ta jistá země za dvacet dní cesty. Mnoho měst a městeček má. Lidé jsú modlosluhy, jsú kupci, řemeslníci i těžaři i lovci zvěřě. Jsou tam lvi, medvědi a jeleni, daňkové, kozy, rysi i také ta zvieřátka, ješto od nich pižmo mají, o nichž dřieve řečeno jest. Také zázvoru roste, jenž nesú skrzě zemi Kataj do jiných vlastí. Pšenice a rýže množstvie tu jest etc.

zpět na obsah - Další: O vlasti Syndynffu, kapitule XXXIIIItá.