Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Syndynffu, kapitule XXXIIIItá.

Dokonajíc cestu dvaceti dní, najde na rovni jednu zemi, jménem Syndynffu, jenž opět příleží k Mangi. V níž najjmenovitějšie město slove Sindinfa. To jisté město někdy veliké a velmi bohaté bylo, jenž v okrsek dvacet mil mělo. I má ta země krále velmi bohatého a mocného, jehož biechu třie synové, jenž po otci v královstvie sě uvázavše, na tré rozdělili. A město také na tré rozdělivše, každý svú stranu o své přezdil. Ale ty všickny zdi byly jsú spolu v první zdi. Než veliký kám města toho byl dobyl i toho královstvie. Přes to město jde řěka, jenž slove Kurmyanffu, která jest široká za puól míle. A jest velmi hluboká a mnoho ryb lapají v ní. Nad tú řěkú mnoho měst i městeček jest, neb sě protáhla ta řěka až do Velikého moře za osmdesáte dní cesty. A kúpí po téj řěce bez čísla jde, tak že ledva kto uvěří, než ktož sám svýma očima obezří. V tom městě Syndynffu přes tu řěku most jest kamenný, jehož dlúhost jest za půl míle a širokost na osm kročejí. A jest ten most vešken přikryt dřevěným přikrytím, velmi zšlechtile malovaným, jenž podepřeno jest slúpy mramorovémi. Na tom mostu jest domkuóv mnoho neb stanovišč dřevěných pro dělníky rozličných řemeslníkuóv. A ti stanovišče ráno zdvihnú a večer složie v hromadu. Jest také tu jeden duóm veliký, v němž přebývají královi úředníci, jenž mostné a mýto královi berú na tom mostě. A toho mýta móž sě dostati na každý den za tisíc zlatých, ješto slovú byzancium. Lidé v téj zemi jsú modlosluhy. Dále pak jdúce za pět dní cesty po jednéj rovni, najde měst a vsí mnoho, kdežto dělají kolče a plátna čistého. Také tu jest zvěřě divokého dosti etc.

zpět na obsah - Další: O vlasti Tebeth, kapitacle XXXVtá.