Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Bangala, kapitole čtyřicátá Illlá.

Bangala vlast jest ku polednie krajině Indie, kteréžto veliký kám ješče nebyl sobě podrobil v tu chvíli, jakož já Markus jsem u jeho dvora byl. Ale již byl poslal svuój lid, aby jie dobyli. Tu jest zvláščí král a svú zvláščí řěč mají, a jsú modlosluhy. Masa užívají, rýžóv a mléka; bavlny tu dosti v níž tu veliké kupečstvie jest. Také v téj zemi galganu, zázvora, citvara, cukru i jiného drahého kořenie roste. Tu velicí volové, jenž sě na výsosti slonóm zrovnávají. V téj zemi lidi prodávají, z nichžto mnozí kleščenci bývají, a ty potom páni kupují po rozličných zemích etc.

zpět na obsah - Další: O vlasti Kangigu, kapitole čtyřidcátá V.