Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Amu, kapitole čtyřidcátá šestá.

Amu jest vlast jedna na vzchod slunce, a ta také velikému kámovi podrobena jest; lidé jsú modlosluhy, řeč zvláščí mají, dobytka stáda veliká mají, k jedení a k pití dosti všeho. Koní mají mnoho velmi dobrých, jenž kupci odtud do Indie vodie. Buvoluóv tu také mnoho, voluóv a krav veliké množstvie, neb tu jsú pastvy rozkošné. Mužie i ženy nesú na rameni zápony aneb náremky zlaté, střiebrné.

zpět na obsah - Další: O vlasti Toloman, kapitole čtyřidcátá sedmá.