Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Kakanfu a potom dále o jiných městech.

Po vyndení z téj vlasti Cingnij čtyři dni cesty najde měst a hraduóv mnoho. Potom jest jedno zšlechtilé město Kakanfu, jenž přísluší k téj vlasti Kataj, a jest na poledne a jest mnoho hedvábí a postavcuóv mnohó dělají z hedvábí a zlata a golče z hedvábie množstvie dělají. Od toho města jest jíti na poledne tři dni cesty, a tu nalezne jedno město veliké Czianglu. A to město Katej slušie k téj zemi Kataj, kdežto soli dělají velikú věc, a jest tu země velmi slaná, z niež jako pohrobek udělajíc, ulejí naň vodu, potom tu vodu sbierají, což sě jie steče pod tiem pahrobkem, a tu vodu lejí u veliké kotly, vařie dobře u ohně, a tak sě sevře v suól čistú a mělnú. Za tiem městem Czianglu pět dní cesty jest město jménem Cziangli, přes něž teče skrzě řeka veliká, po níž mnoho lodí vezú s rozličnú kúpí.

zpět na obsah - Další: O městě Kadinfu a Snyguimata tuto čte.