Česká čítanka - Polo- Milion -

O městě Kadinfu a Snyguimata tuto čte.

Za tiem městem Cziangli šest dní cesty v tu stranu ku poledni jest město veliké Tandynfu, jenž před tiem vždy svého krále mievala, doněvadž velikému kámovi podrobeno bylo. A to jisté město má pod svým právem jiných měst jedenást, v nichžto ve všech jest sadóv mnoho i ovoce a hedvábie množstvie. Pak dále opět ku poledni jest jedno město Syngnijmatu, k němuž teče od poledne potok veliký. A ten jsú lidé téj země na dvé rozdělili, z nichžto jedna strana jde k vejchodu slunci k téj vlasti Kataj. Po těch potocích lodí střědmých jde bez čísla s kúpěmi rozličnými. Pak od toho města jdúce Synguym, a tu jdúce ku poledni šestnáste dní cesty, vežde najde měst a městeček dosti, v nichžto veliké kúpě jsú. Všickni lidé téj vlasti modlosluhy jsú, a všecka vlast podrobena jest velikému kámovi.

zpět na obsah - Další: O veliké řěce Koromoram a městech.