Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Kojgajnguj.

Město prvé, dojdúc do téj vlasti Mangi, slove Kajganguj, jenž veliké jest a velikého bohatstvie, kdežto jest lodí veliké množstvie, neb jest nad řěkú Karamoram. I dělají tu soli tak mnoho, že by čtyřidceti městóm dosti dali, od něhož král veliký kám veliké užitky béře, též od kúpí měsckých i od břěhóv. Všickni lidé toho města i všie téj vlasti Mangi modlosluhy jsú a těla svých mrtvých pálí.

zpět na obsah - Další: O městech Panty a Kajn.