Česká čítanka - Polo- Milion -

O městech Panty a Kajn.

K konci jednoho dne cesty proti Syrochum za městem Kojganguj nalezne město jménem Panty veliké, kdežto veliké kupečstvie jest a hedvábí a k jedení a k pití potřeby dosti. Tu a ve vší téj vlasti jde ráz peněžní velikého kám. Cesta, kterážto jest jíti od města Kojganguj do toho města Panty, všickna jest podlážena čistém kamením, než na pravú ruku i na levú voda jest veliká. A jinudy jíti do téj vlasti Mangi nemóž. Opět druhého dne cesty jest město zšlechtilé jménem Kajn, ktežto ryb mají veliké množstvie, kdežto také jest lov veliký zvěřě i ptactva. Bažantóv tu jest, že za toliko střiebra, což by mohl jeden benátský vážiti, tři krásné bažanty dávají.

zpět na obsah - Další: O městech Tynguj a Janguj.