Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Kajkuj.

Kajkuj jest město malé na dřieve řečené řěce v stranu k syrochu, kdežto na každý rok bývá veliké sbieraní obilé rýžového, a odtud pak potom vezú k dvoru velikého kám do města Kambalu, a jdú z toho města do vlasti Kataji po řěkách a po jezeřích. A veliký kám kázal nadělati žlebuóv velikých na mnoho miestech, aby mohli lidé z toho města z jednéj řěky jíti do druhéj a tak přijíti do vlasti Kataj. Po zemi také móž jíti z Mangi do Kataj. Dvór velikého kám věčší diel má obilé dosti odtud, což tu sbierají na břěhu města toho Kajguj. Před městem Kajguj jest jeden ostrov prostřed téj řěky, kdežto jest klášter jeden, jenž slúží modlám, v němžto jest mnoho modl, i bydlé v tom klášteře mnichóv na dvě stě i viece. A jest ten klášter hlava mnoho jiným klášteróm a správa.

zpět na obsah - Další: O městu Czyngianfu.