Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Czyngianfu.

Czyngianfu jest město téj vlasti Mangi, mnoho diela od zlata a od hedvábie dělají. Tu jsú dva kostely křesťanská, kteréžto jest ustavil Marsarchys, nestorin, jenž jest byl od velikého kám v tom městě biskupstvie obdržal léta Božieho sze tisícího dvústého sedmdesátého osmého.

zpět na obsah - Další: O městu Chynchinguj, a kterak měštěné v něm zmordováni jsú.