Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Tampynguj a o jiných mnohých městech takto.

Jdúce opět dále od toho města Kvynsaj přes syrochum jednoho dne cesty, najde krásné sady a dobré těženie role. Potom pak tři dni cesty jest jedno město řečené Tampynguj, veliké a krásné, a za tiem městem tři dni cesty jest jiné město Uguj a opět přes tři dni cesty přes syrochum jsú města a hradové, jedno podlé druhého, jenž tak blízko sebe jsú, že ktož tudy cestú jdú, mnie, by přes jediné město šli. Tu jest všeho, což k jedení a k pití třeba, dosti. Po dvú dní cesty jest město jménem Gohuguj, veliké a krásné. Potom jest jíti čtyři dni cesty přes syrochum a tu najde města i hrady. V téj vlasti mnoho lvóv jest velmi ukrutných. V téj vlasti i vlasti Mangi nenie ovec, než volové, kozy a svině. Toho jest tu veliké množstvie. Po těch čtyři dny cesty najde město Czyangiam veliké, jenž jest na jedné hoře ustaveno, a ta hora dělí potok na dvé, jenž potom velmi dobře zasě stekú. Opět potom jdúce tři dni cesty, jest město Erguj, jenž poslednie jest v panství města Kvynsaj.

zpět na obsah - Další: O království Fuguj.