Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Fuguj.

A když jde od města Erguj, jest inhed vníti v královstvie Fuguj; a jest cesta přes syrochum šest dní cesty po horách i po údolí, a tu najde měst mnoho i hradóv. A jest tu všeho dobrého dosti k jedení a k pití. Také jsú tu lvové velicí,i zvěři i ptactva. Tu roste zázvora veliké množstvie, neb za tak , mnoho střiebra, jako by mohl vážiti jeden benátský groš, dali by osmdesát liber zázvora. Jest také tu jedno kvietie, podobné k šafránovi, ale jest jinakéj postavy, než k témuž sě hodí jako i šafrán. V téj zemi jedie ti lidé velmi lakomě maso lidské, jedno ač ti lidé svú smrtí nezemrú, a mají to maso za najlepšie. Když sě kterému boji berú, každý sobě horkém železem na čele znamenie učiní. Žádný z nich jiezden k boji nejde, jedno vejvoda vojsky jejich. Sudlic užívají a měčóv neb nožóv velikých, a jsú lidé velmi ukrutní. Když koho v boji zabijí, krev jejich pijí a maso jedie.

zpět na obsah - Další: O městech Kvelunffu a Ugven.