Česká čítanka - Polo- Milion -

O městech Kvelunffu a Ugven.

U prostředku těch šest dní cesty jest město řečený Kvelynffu, veliké a zšlechtilé velmi, jenž přes jeden potok má tři mosty kamenné, mramorovémi svrchu slúpy okrášlené, kteřížto mostové mají na šíř osm kročejí a jednu míli dli. Tu jest hedvábí a zázvora a galgánu veliké množstvie. Tu jsú slepice, ješto peřie nemají, ale srsty mají jako kočky a všickny jsú černé barvy. Vajce velmi dobrá nesú, podobná k vajciem našich slepic. Pro množstvie lvóv, ješto tu jsú, velmi nebezpečno tudy choditi. Dále pak po těch šest dní cesty přes patnáste mil jest jedno město Ungven, ktežto jest cukru veliké množstvie, a odtud jej nesú do města Kambalu k dvoru velikého kám.

zpět na obsah - Další: O městu Fuguj.