Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Fuguj.

Jdúce dále jiných patnáste mil, jest město Fuguj, jenž hlava jest v království Koncha, a jest to královstvie jedno z devieti království Mangi. V tom městě bydlí lid velikého a kám na stráži téj vlasti, aby inhed hotovi byli, ač by sě které město protivilo. Přes toho města prostředek jde jeden potok, jenž za jednu míli šířě jest. V tom městě mnoho lodí bývá jenž po tom potoku přicházejí. Tu také cukru velikú věc dělají. Také kupectvie veliké tu bývá, perel a drahého kamenie, jenž z Indie přinášejí. A jest to město bliz velikého moře a toho všeho, což k ztravě slušie, hojnost má.

zpět na obsah - Další: O městu Zaytem a o břehu zšlechtilém.