Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Loehat píše sě.

Odejdúce od téj vlasti Loehat, jde sě mil pět set proti poledni, a tu nalezne jeden ostrov, řečený Pentajm, jenž jest krajina něčso pustá. Tu jsú lesové dřievie velmi vonného a užitečného. Mezi tú vlastí Loehot a mezi Pentaim v šedesáti míléch nenajde výsost moře mimo čtyři kročejě. Protož lodníci musejí zdvihnúti pravidla; potom pak jest přijíti do královstvie řečeného Malenyr, kdežto jest vóně drahé rozličné množstvie veliké. A také mají tu svú řeč.

zpět na obsah - Další: O ostrovu Pentaim.