Česká čítanka - Polo- Milion -

O ostrovu Pentaim.

Za tiem ostrovem Pentajm přes syrochum po stu mílích jest najíti ostrov jeden, řečený Menšie Jana, jenž ma šíř i na dél vókolo má dva tisíc mil. Tu jest osmero královstvie, jenž každé má svého krále. Mají zvláščí řěč. A lidé v tom ostrovu o jsú modlosluhy. Tu jest všie drahé vóně množstvie. Jest tu mnohá drahá vóně, neb mnohé kořenie, jehož jsmy podobnosti my zde nikdy nevídali před mořem. Ten ostrov tak velmi ku poledni záleží, že z toho ostrovu některých hvězd nevídati, ješto my je zde vídámy, a zvlášče téj hvězdy, ješto latině slove Polus articus. A já Markus byl jsem v šesteru království toho ostrovu, a to jest v království Ferlech, Basman, Samara, Dragmojan, Lamby a Fanfur, ale v jiných dvú jsem nebyl etc.

zpět na obsah - Další: O království Ferlech.