Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Ferlech.

Tú jistú příčinú, že kupcóv Saracénóv veliká věc jezdí do toho královstvie Ferlech, ti jisté lidé, jenž tu bydlé v téj vlasti na pomoří, přijali sě zákona ohyzdného Machometa. A ti pak, jenž v horách bydlé, zákona nemají, než hovadsky živi jsú a prvá věc, která je najprvé ráno střětne, když vstanú, téj sě věci modlé miesto boha. Všelikých zvieřat čistéch i nečistéch i také člověčí maso jedie.

zpět na obsah - Další: O království Basman.