Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Basman.

To královstvie Basman řeč zvláščí má, zákona nemá. Než lidé tu bydléce velmi hovadsky bydlé a praviece, že jsú poddaní velikého kám. Ale daní jemu nedávají, než někdy pošlí jemu některaké hrámotky k utěšení lesních věcí. Tu jest veliké množstvie slonóv. Tu jsú také jednorožci velmi velicí, jenž jsú málo menší než slonové. Jednorožec srst má jakžto byvol, ale nohy jako slon a hlavu má jakžto vepř a tu vždy křiví k zemi. V blátě rád bydlí jako svině a jest zvieře velmi mrzké. Prostřed čela roh má jediný, hrubý velmi a černý, jazyk bodlavý má, jako by byl pln trnie hrubého; jazykem svým lidi i jiná zvieřata velmi urážie. V tom království opic mnoho jest rozličnéj postavy, z nichžto jedny jsú maličké, majíce tvář člověčí, i na jiných údech také velmi jsú člověku podobny. Lovci je lapajíc srst s nich všudy sejmú, kromě na bradě nechají a na jiných miestech ku podobenství člověčiemu. Potom je zbijíc kořením ozdobie, potom pak zsušiece je prodávají kupcóm a ti je vezú do rozličných krajin světa a učinie, že mnozí lidé mnie, by byli člověkové tak maličcí. V tom tak království mnoho ptákuóv těch najde, jimžto vlasky dějí austur, a ti jsú črní jako havrani a velmi dobře ptáky lapají.

zpět na obsah - Další: O království Samora.