Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Samora.

Po království řečeném Basman nalezne královstvie Samara. Na témž ostrovu já Markus byl jsem s svými tovařiši pět měsícóv, neb smy času k vezení na lodech zpósobného nemohli zatiem mieti. Sešli smy na zemi a tu smy sobě hrady dřěvěné s střělnicemi zdělali, na nichžto smy věčší diel toho času bydlili, hovadného lida téj vlasti sě bojiece, jenž velmi rádi člověčí maso jedie. V tom království neukazuje sě ta hvězda Polus articus a takéť v tom království nevycházejí ty hvězdy, jimžto my řiekáme vuóz. Ti lidé, jenž tu bydlé, modlosluhy jsú a jsú velmi na svých mravích a obyčejích zhovadělí a velmi zdivělí. Ryb velmi dobrých mají tu veliké množstvie. Pšenice tam neroste, ale i z rýžě chléb dělají; vinic nemají, ale víno sobě takto dělají. Jest tam dřěvíčko některaké malé, a toho mnoho, a jest něčso podobno k réví, z nichžto každé čtyři halúzky má najvíce. A v jistej čas roku, když oni vědie, halúzky nařěží a každé halúzcě jeden kbelík přivieže, v nějžto tu mokrost nebo miezku, jakož z toho dřěvíčka teče, sbierají vodu révovú. A tak jest mnoho mokrosti v tom dřieví, že za den a za noc nateče pln kbel ten, jakož jest k haluzi přivázán. Potom pak opět vyprázdníce kbely, přivieží zasě k haluziem. A tak drahně dní to jejich losa vína sbieranie jim trá. Potom když již viece téci nechce aneb kapati ta mokrost, naberúce vody i lejí nad kořen toho dřeva a po maléj chvíli opět takéž téci počne, ale to nernie tak dobré jako prvé, a tohoť oni miesto vína užívají, a toho oni dosti mají, a jest velmi dobréj chuti. Barvu má bielú neb červenú jako víno. V téj vlasti jsú některací ořěchové, jimž latině řiekají nux indica, jako by řekl indský ořěch, a těch jest velikej množstvie a jsú velicí a velmi dobří. Ti lidé, jenž tu přebývají v téj vlasti, všelijakého masa požívají v krmi etc.

zpět na obsah - Další: O království Dragoiam.