Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Lambrij.

Jiné královstvie, jenž slove Lambrij, kdežto jest vóně drahéj množstvie. Tu roste některaké ovoce, řečené byrci (jinde stojí bryci), a toho jest veliké množstvie. A to, když již vyroste neb z země vynde, přesazují a tři léta tak v zemi státi nechají a potom je i s kořenem vytrhají. Těch břicóv já Markus byl jsem s sebú do Benátek přinesl a vsieti jsem kázal, ale protože k nim musí býti velmi horká vlast, nemohly vzníti. V tom království lidé modlosluhy jsú. V téj vlasti jest mnoho lidí, jenž ocasy mají jako psi dlúhé na pied. Ti lidé nejsú v městech, než v horách bydlé. Tu jest také jednorožcóv mnoho i také jiných zvieřat.

zpět na obsah - Další: O království Fanfur.