Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Fanfur.

Šesté toho ostrovu královstvie slove Fanfur; tu roste kaffur lepší, nežli by jej mohl kde jinde najíti, neb jest tak drahý, že jeho nedadie viece za zlatý, než což zlatý váží, a tak ktož jeho chce co kúpiti, musí zlatem odvážiti. Chléb z rýžě dělají a pšenice nemají. Mléka dosti mají a toho požívají najviece. Víno z dřievie mají, o němž svrchu praveno jest o království Samara. V téj vlasti Fanfur jest dřievie velmi tlusté a vysoké, jenž má velmi zšlechtilú a tenkú kuóru, a pod tú korú múka některaká jest velmi dobrá, z niežto dělají krmě rozkošné, kteréžto krmě já Markus často jsem jedl v tom kraji. V jiných dvú v království toho ostrovu nebyl jsem, protož o nich nic jiného praviti nebudu.

zpět na obsah - Další: O ostrovu Nekuram.