Česká čítanka - Polo- Milion -

O ostrovu Nekuram.

Vyndúce z toho ostrovu Jana s téj strany od královstvie , Lambrij jest sě vézti po moři sto a padesát mil i nalezne dva ostrovy, to jest Nekuram a Anganam. Lid toho ostrovu Nekuram krále nemá, velmi hovadsky živi jsú. Toho ostrovu lidé, mužie i ženy, nazí chodie, a žádného místa na svém životě nekryjí a jsú modlosluhy. Tu jsú lesové dřievie sandalóv červených, ořechóv i hřebíčkóv, brycóv i rozličnéj drahéj vóně.

zpět na obsah - Další: O ostrovu Anganam.