Česká čítanka - Polo- Milion -

O ostrovu Anganam.

Jiný ostrov, jenž slove Anganam, veliký jest a lid v něm modlám slúží a velmi hovadsky bydlé; a jsú lidé divocí a velmi ukrutní. Rýží, mlékem a masem krmie sě, žádného sě masa k jedení neohyždují, lidské maso také jedie. Lidé jsú tu velmi nesliční, neb hlavu jako psi mají, zuby a oči k psóm podobné. Všie drahé vóně tu dosti jest. Jest tu také ovoce rozličného a velmi nepodobného ovoci známému v krajích na této straně moře.

zpět na obsah - Další: O ostrovu Stylam.