Česká čítanka - Polo- Milion -

O rozličných obyčejích téj vlasti.

Téj vlasti král i všickni jiní malí i velicí na zemi sědají a tak pravíc: "Z zemi smy sě narodili a v zemi sě opět obrátímy. A protož chcem zemi čstíti a žádný by jí neměl vzhrzěti. K brani sě málo hodie anebo nic. A když chtie k boji jíti, oděnie na sebe žádného ani rúcha mají, než ma jedno s sebú tarče a kopie neb lanče mají, žádného zvieřete nikdy nezabijí, než když chtie maso jiesti, káží, aby jim dobytek keréžkolivěk neb zvieřě lidé z jiných vlastí zabili. Mužie všickni i ženy na každý den dvakrát těla svá myjí. Ktož by kolivěk toho mězi nimi neučinil, měli by jej za kacieře. V tom království veliká pomsta a spravedlnost děje sě nad vražedlníky a zloději. Vína píti nesmějí, a ktož by byl shledán, že víno pil, byl by beze čsti a k žádnému svěděctví by jeho nepřipustili. A také těch v svědky neberú, kterýž by sě v lodi na moře oddal; neb pravie, že jsú to lidé zúfalí.

zpět na obsah - Další: O jiném položení a novinách.