Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Lae tu sě píše takto.

Po téj vlasti Maabar jest jíti po větru západ slunce i nalezne vlast, ješto slove Lae, kdežto přebývají Abrayamynové, jenž sě selhati velmi strachují, neb pro žádnú věc oni by lži nemluvili. Jsú také čistého života, neb každý z nich má na své ženě dosti. Cizieho bezděky vzieti neb ukrásti vší věci sě varují. Vína a masa neužívají, žádného dobytšete ani zvieřete nezabijí a jsú modlosluhy. Po ptačím skřeku věci své richtují. A ktyž chcí kterú věc kúpiti, prvé stien svój na slunci obezřie a podlé svého bludu zprávy v svých trziech sě vedú. Málo velmi jedie, veliké utrpenie činie, zdrávi jsú velmi. Často požívají některaké zeliny miesto krmě, jenž velmi pomocné jest k požívaní, nikda púščadlem krve nepúščejí. Jsú mezi nimi některací zákoníci modlosluhy v téj vlasti, jenž ke čsti svým modlám velmi tvrdě život vedú, nazi ovšem chodie, aniž kterého miesta na svém životě kryjí řkúce, že sě z nahoty nestydie, neb žádného hřiechu nemají. Volovi sě modlé a každý z nich jednoho malého volka měděného na čele přivázav nosí. A všickni sě maží některakú mastí, jenž jest udělána z prachu kostí volových s velikú poctivestí. Mis ani taléřóv nemají, když jedie, ale všickni své krmě na suché listie skladú, jenž jsú s jabloní, ješto slovú rajské; nebo na jiném listí syrovém neb zeleném nejedie, ani ovoce zeleného neb nového, ani které zeliny syrovéj, ani kořenie kterého, neb pravie, že všecko zelené neb syrové, což jeho na světě, jest živo a duši má. Protož jeho zahuhiti neb zabiti nechtie, bojiece sě velikého hřiechu dojíti, ktož by je zahubili. Ani také pro túž věc zvieřete kteréhožkolivěk velikého neb malého smějí zabiti. Nikakéž proti svému zákonu hřiechu sě nedopustie, na holé zemi léhají a těla svých mrtvých pálí.

zpět na obsah - Další: O království Kolyum.